Meistä 

 

Turvaisan kasvun tukemana

kohti tulevaisuutta

Meistä

Perhekoti Amandan oven sisäpuolella on koti seitsemälle huostaan otetulle lapselle, perhekodin vanhemmille Jaanalle ja Markukselle sekä kahdelle kissalle ja koiralle. Lisäksi kanssamme perhekodin arjessa ovat mukana sosiaalialan ja lastensuojelun koulutuksen käyneitä työntekijöitämme. Perhekotimme on Ammatillisten Perhekotien Liiton eli APKL:n jäsen.

Perhekodissamme jokainen lapsi on arvostettu ja rakastettu omana itsenänsä, juuri sellaisena kuin hän on. Yhteinen arki, selkeä päivärytmi ja kodin rauhallinen ilmapiiri luovat lapsille ja nuorille turvaisan kasvun edellytykset sekä pohjan tulevaisuudelle. Työskentelemme yhteistyössä lasten biologisen perheen ja  yhteistyöverkoston, kuten koulun ja sosiaalitoimen kanssa. Tuemme lasten perheiden ja verkoston sujuvaa yhteistyötä.

Perhekodin aikuisten Jaanan ja Markuksen työskentelyssä näkyy lämmin, turvallinen ja kasvua tukeva työskentelytapa.  Perhekodin lapsista huolehditaan sydämellisesti maalaisjärjellä ja hyvällä huumorintajulla. He ovat vahvasti läsnä lasten jokapäiväisessä elämässä hoitaen lasten asioita, pyörittäen arkea ja luoden lämmintä kodinhenkeä ympärilleen.

 

Ota yhteyttä

 

Perhekodin luotettavat ja turvalliset aikuiset 

 

Jaana ja Markus Ström ovat perhekodin vanhemmat. Molemmilla on pitkä kokemus lastensuojelullisesta perhekotitoiminnasta.

 

 

Jaana on koulutukseltaan sosiaaliohjaaja. Aikaisemmassa työelämässä Jaana on työskennellyt päiväkodeissa, lastenkodeissa ja yksityisessä perhehoitoyksikössä. Lisäksi hän on tehnyt töitä myös avohuollossa. 

 

 

Markus on koulutukseltaan sosiaalikasvattaja ja seikkailuohjaaja.

Markus on ennen perhekodin perustamista työskennellyt päiväkodeissa, lastenkodeissa sekä nuoriso- ja koulukodeissa. Hän on toiminut myös pitkään nuorten avohuollon ohjaajana ja ennaltaehkäisevän perhetyöprojektin projektisihteerinä. 

 

 

Yhdessä Jaana ja Markus ovat toimineet tukiperheenä nuorille Lausteen Perhekuntoutuskeskuksessa.